Реализирана кампањата „биди модерен-селектирај паметно“

Во општина Чешиново –Облешево беше реализирана кампањата „Биди Модерен – Селектирај Паметно “. Во едукативната кампања која ја спроведе Друштвото за управување со пакување и отпад од пакување Еко-Пак Хит ДОО Кочани беа опфатени учениците од Основните и подрачните училишта од ОУ„Страшо Пинџур“ Соколарци и ОУ„Клинент Охридски“ Облешево како и дечињата од најголемата воспитна група во Детската градинка Ѕвездички.
Во кампањата учествуваа учениците од прво до четврто одделение и дечињата од најголемата воспитна група во градинката, при што опфатени се вкупно 220 деца.Во секоја паралелка се одржани по 2 часа, од кои на првиот час е одржана едукација преку презентирање на презентација под наслов Биди модерен-селектирај паметно, а на вториот час спроведена е интерактивна настава преку метод на дискусија и прикажување. Третиот дел од едукацијата е акција за собирање и селекција за отпадни материјали . По сумирање на резултатите од акцијата на најдобрите одделенија им беа доделени награди спортски реквизити( фудбалски топки ), додека другите учесници добија благодарници за учество во програмата.

11694139_484158928454714_5789533759374644169_n 12208517_484159018454705_4026344982584648558_n 12227647_484158371788103_3247021057307957250_n 12227790_484158961788044_250935612029700846_n 12240112_484158401788100_1000522025631822827_n

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *