Работилница на тема „Процена на ризикот од штетници“

Во просториите на Општина Чешиново-Облешево се одржа работилница на тема „Процена на ризокот од штетници“. Основната цел на работилницата беше институционално зајакнување на капацитетите на надлежните органи за спроведување на европското законодавство за безбедност на храна, ветеринарна и фитосанитарна инспекција. Предавачи на работилницата беа Paolo Solmi и  Anna Rosa Babini од Италија. Ова е „twinning“ проект помеѓу Италија и Македонија а токму Општина Чешиново-Облешево беше домаќин на овој настан.

20160405_10193920160405_101316 20160405_102813 20160405_102828 20160405_102917 20160405_102948

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *