Продолжени роковите за легализација на дивоградбите

Се известуваат сите жители на Општина Чешиново-Облешево дека со измени на законот продолжени се роковите за легализација на дивоградбите. Сите оние кои немаат поднесено барање сега тоа можат да го направат најдоцна до 31 март 2016 година а истите елаборатите треба да ги достават до 31 декември 2017. За оние пак кои имаат поднесено барања од претходниот рок, елаборатите треба да ги достават најдоцна до 31 декември 2016 година.

Општина Чешиново-Облешево

Градоначалник

Костадин Личков

legalizacija-bespravne-gradnje

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *