Предучилишно образование

Во Општина Чешиново-Облешево во 2013 година, основана е јавна општинска установа за деца детска градинка „Ѕвездички“ во с.Чешиново
ЈОУДДГ „Ѕвездички“ се наоѓа на ул. „Христијан Тодоровски – Карпош“ бб. Располага со капацитет за згрижување и воспитание на 50 деца од претшколска возраст . Во единицата секојдневно се згрижуваат 50 деца, распоредени во 3 групи, во 3 современо опремени занимални и за нив се грижат 6 вработени.
Во состав на ЈОУДДГ „Ѕвездички“ работи и клонот „Кокиче“ во с. Облешево кој е лоциран на Ул.„Сремска“ бб. Овој објект е со капацитет за 50 деца и располага со 3 современо опремени занимални за згрижување и воспитание на деца од претшколска возраст.

11182219_447949055409035_598581437460092195_n

Градинката „Кокиче“ во Облешево

градинка чешиново

Градинката „Ѕвездички“ во Чешиново