Образование

-Предучилишна возраст (ЈОУДГ „Ѕвездички“ – Чешиново, клон на детската градинка Ѕвездички во Облешево“

-Основно образование (ОУ „Климент Охридски – Облешево, ОУ „Страшо Пинџур“-Соколарци)