Започна изградбата на канализационата мрежа во с.Чифлик

По извршеното воведување во работите за изградба на канализационен систем за отпадни води во населено место Чифлик , денес механизација на фирмата изведувач на работите „Сандра инженеринг“ ДООЕЛ – Скопје започна со градежните активности.
Примарната канализациона мрежа е со должина од 4690 метри. Примарната мрежа е со профил од 200-315 мм. Колекторот е со должина од 628 метри и истиот е со профил од 500 мм. Вкупната вредност на оваа инвестиција изнесува 16.423.830,00 денари. Сретствата се обезбедени преку Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој. Со изградбата на канализационата мрежа ќе се реши еден од долгогодишните проблеми на жителите од с.Чифлик.

12190807_484674831736457_4392912085062627330_n 12208294_484674308403176_6937844299154612771_n 12208748_484674311736509_6306030113468198265_n 12219471_484674838403123_8631782018005086810_n 12239966_484674635069810_7886843731062762800_n

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *