„Ден на дрвото“ и оваа година во Општина Чешиново-Облешево

Акцијата ден на дрвото и оваа година ќе се спроведе на територијата на Општина Чешиново-Облешево. Под мотото „Засади успех“ таа ќе се одржи утре, 02.12.2015 година (среда) кој воедно е и неработен ден. Пошумување ќе се врши на неколку локации и тоа: во близина на игралиштата во Облешево и Чешиново како и во дворовите на сите подрачни училишта. Оваа година ќе бидат засадени околу 2500 дрвца и тоа:црн бор, бел бор и чемпрес.

den na drvoto 2015

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *