Годишен план за јавни набавки за 2016 година

Годишниот план за јавни набавки на Општина Чешиново-Облешево за 2016 година можете да го погледнете на следниот линк.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *