Билтен бр.5-2016

Билтенот бр.5 на Општина Чешиново-Облешево можете да го погледнете на следниот линк.

  • Завршена изградбата на хортикултурно уредување во с. Жиганци и с.Бање
  • Санирани и проширени банкините на локален пат Облешево-Бање
  • Општина Чешиново-Облешево претставена на манифестацијата „Зелникот на Баба 2016“

bilten logo

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *