Билтен бр.4-2016

Билтенот бр.4 на Општина Чешиново-Облешево можете да го погледнете на следниот линк.

  • Завршена  изградбата на  потпорниот ѕид на Ободниот канал во  с. Спанчево
  • Работилница на Македонско женско лоби во Чешиново-Облешево
  • Промоција на книгата „Село Чифлик “ од Славица Цветкова
  • Работилници за изработка на мартинки во основните училишта во
    општина Чешиново-Облешево

bilten logo

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *