Билтен бр.39

Билтенот број 39 можете да го погледнете на следниот линк.

-Повик до даночните обврзници

-Започна санирање на банкините на патен правец Чешиново-Соколарци

-Продолжуваат активностите за поставување на информативни табли во општина Чешиново-Облешево

-Објава за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во општина Чешиново-Облешево

bilten logo

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *