Билтен бр.38

Билтенот бр.38 на Општина Чешиново-Облешево за 2015 година можете да го погледнете на следниот линк.

  • Продолжен рокот за легализација
  • О Б Ј А В А БР. 1 За отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во општина Чешиново-Облешево
  • Поставување на информативни табли
  • Трибина

bilten logo

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *