Активности за чистење на речните корита

Општина Чешиново-Облешево во соработка со АД Водостопанство „Брегалница“ поради почетокот на наводнителната сезона започна со активности за чистење на речните корита и каналите. Градоначалникот Костадин Личков заедно со директорот на „Водостопанство“, Николчо Гоцев, беа на терен за да погледнат одблиску како течат активностите. Се очекува во најбрз можен рок да се заврши со чистењето и да се овозможи непречен проток на водата.

9ffe29e4f29e3f3748c9122927ca69c466b5722f5d125f6cfb9d9452ea81f080_full 45db725a6a51647d8f66a87b39a6181e582d3b512e93763ffec36dd2aec51be5_full 69042784ac2c8092157a1f67a3987c1787f4f714593e35fc0ea446c554821b45_full d6cebc4adbeb75e6f1adc1e670f1edfce5e4f50b4fe0a5990978622ea91f201f_full db44180dad0c79f5a8df19cf79c54c657023c09f01facbc6f9425b40500c3379_full e453c7f1e656e1417dbab395bbce3518b8fab4f5a324913ea78fa5ba54cd3bbd_full

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *