Tagged: Кучичино

0

Изградба на улица „Гичо Стојчев“ во с.Кучичино

Како дел од програмата за подобрување на патната инфраструктурата со изградба на мали улици во повеќе населените места од општината денес започнавме со изградба на улица во село Кучичино. Со изградба опфатена е улица „Гичо Стојчев“ која е со должина...

0

Втора фаза од изградбата на патен правец Теранци-Кучичино

Во општина Чешиново-Облешево , Градежна механизација на Јавното претпријатие „Македонија пат“ од деновиве започна со изградба на втората фаза на патниот правец Теранци-Кучичино која е дел од Регионалниот пат Виница –Штип. Должината на овој патен правец изнесува 3 километри ,...

0

Пуштена во употреба Пречистителната станица во с.Кучичино

Во рамки на вториот повик за инфраструктурни проекти по сливот на река Брегалница , финансирани од Швајцарска амбасада преку Проектот за управување со речниот слив на Брегалница , Во општина Чешиново-Облешево денес од страна на градоначалникот Горанчо Крстев , претставникот...