Tagged: Асфалтирање улици

0

ЗАВРШИ РЕКОНСТРУКЦИЈАТА НА РЕГИОНАЛНИОТ ПАТ ТРКАЊЕ-ПИШИЦА

Во општина Чешиново-Облешево во изминатиот период интензивно се работи на подобрување на патната инфраструктура во населените места од општината . Како дел од програмата на Јавното Претпријатие за Државни Патишта со реконструкција опфатен е регионалниот пат Р2342 Тркање-Пишица.Реконструкција опфаќа поставување на...

0

ЗАПОЧНА ИЗГРАДБАТА НА УЛИЦАТА „ЕДВАРД КАРДЕЉ“ ВО СПАНЧЕВО

Во населено место Спанчево деновиве започнавме со изградба на улицата „Едвард Кардељ“ , која е со должина од 245метри и широчина од 3,5 метри.Фирмата изведувач на градежните работи ГТД„Изградба “ДОО по завршувањето на подготвителните активности за проширување, порамнување и поставување...

0

Изградба на улица „Гичо Стојчев“ во с.Кучичино

Како дел од програмата за подобрување на патната инфраструктурата со изградба на мали улици во повеќе населените места од општината денес започнавме со изградба на улица во село Кучичино. Со изградба опфатена е улица „Гичо Стојчев“ која е со должина...

0

Изградена е улица „Здравко Нацев“ во с.Уларци

Како дел од проектот за подобрување на патната инфраструктурата со изградба на мали улици во повеќе населените места од општината опфатено е и село Уларци. Во с.Уларци изградена е улица „Здравко Нацев“ со должина од 220метри и крак од улицата...

0

Започна Реконструкција на регионален пат Р2342,Новоселани-Тркање

Како дел од програмата на Јавното Претпријатие за Државни Патишта денес во општина Чешиново-Облешево започнаа градежните активностите за реконструкција на регионалниот пат Р2342 . Со реконструкција односно со поставување на нова асфалтна маса е опфатен веќе постоечкиот пат кој е...

0

Завршува изградбата на улица „Маршал Тито“ во Соколарци

Градоначалникот Горанчо Крстев денес изврши увид на градежните активности за изградба на крак од улица „Маршал Тито “ во село Соколарци. Со поставување на асфалтната маса ќе биде комплетно завршена изградбата на улицата „Маршал Тито“ која е со должина од...

0

ИЗГРАДБА НА ДВЕ УЛИЦИ ВО С.ЖИГАНЦИ

Во населено место Жиганци започнавме со изградба на две улици , и тоа улица „Павлина Велјанова“ со должина од 107метри и ул„Ване Златев“ 112метри кои се со коловоз со широчина од 3,5м и банкини. По завршување на подготвителните активности улиците...

0

Асфалтирање на улици во с.Соколарци и с.Жиганци

Во општина Чешиново-Облешево започнаа градежните активности за изградба на улици во село Соколарци и Жиганци . Во населено место Соколарци со изградба ќе бидат опфатени улица „Лазар Манов“ со должина од 119метри и улица „Маршал Тито“ со должина од 430метри,...