Општина Чешиново-Облешево Blog

0

Награди, зажнејување и забава го одбележаа денот на Општина Чешиново – Облешево

0

Чешиново-Облешево избрана за пилот општина во проектот на ФАО за поддршка на интегрираниот локален развој