ЈПКД „Облешево“

Годишни програми за работењето на ЈПКД „Облешево“:

Годишна програма на ЈПКД „Облешево“ за 2016 година

Годишна програма на ЈПКД „Облешево“ за 2015 година

Годишна програма на ЈПКД „Облешево“ за 2014 година

 

Извештаи за работењето на ЈПКД „Облешево“:

Извештај за работењето на ЈПКД за 2015 година

Извештај за работењето на ЈПКД за 2014 година

Извештај за работењето на ЈПКД за 2013 година