Погорниот флаер е изработен во рамките на менторската програма на проектот „Ние сме идни лидерки и двигателки на промените во нашата заедница“ реализиран од македонското женско лоби и институтот Евро-Балкан, а подржан со сретства од UN Woman. Бесплатната правна помош за лицата кои се засегнати од семејно насилство во Општина Чешиново-Облешево ќе се реализира односно   Прочитајте повеќе …

ЈОУДГ “Звездички” започна со реализација на дел од програмата “Градина во детска градина”. Во дворот на градинката се изведуваат градежни активности за изградба на Ботаничка градина со цел едукација на децата од предшколска возраст и нивно запознавање со процесот на одгледување и конзумирање на здрава храна.

Денес се финишираше изградбата на тоалети во ОУ “Климент Охрисдски” од Облешево со што за прв пат откако е изградено ова училиште, по 67 години, учениците и наставниците имаат на располагање современ санитарен јазол во состав на училишната зграда.

ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО Објава бр1/2014 За оттуѓување на градежно неизградено земјиште сопственост на Република Македонија на територијата на општина Чешиново-Облешево, по пат на електронско јавно наддавање Предмет на електронското јавно наддавање Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште сопственост на Република Македонија предвидено со: 1.Урбанистички план вон населено место за стопански комплекс м.в.Св.Атанас КО   Прочитајте повеќе …

Оние кои ги отворија овогодинешните Илинденски спортски игри истите и ги затвораат. Екипите на Бање и Чешиново се покажаа како најдобри екипи и се пласираа во финалето. Екипата на Бање прва се пласираше во финалето со убедливата победа од 4-1 над екипата на Крупиште, додека вчера екипата на Чешиново во регуларниот дел играше 1-1 со   Прочитајте повеќе …

По повод прославата за големиот македонски празник Илинден, на ден 02.08 (сабота), за граѓаните на општина Чешиново-Облешево има организиран бесплатен превоз до с.Пелинце. Време на поаѓање 09:00 час. Место на поаѓање: Пред општинската зграда-Облешево Бензинска станица “Еуро Петрол”-Чешиново Сите заинтересирани граѓани потребно е да се пријават во општината во Облешево, најкасно до 01.08 (петок) до   Прочитајте повеќе …

Им се соопштува на сите граѓани на општина Чешиново-Облешево дека во соработка со МВР-Полициска станица Кочани на ден 16.07.2014 година (среда) со почеток во 13.00 часот во просториите на општината ќе се одржи јавна трибина на тема „Заштита и превенција“. На трибината ќе бидат присутни претставници од разни институции: Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство,   Прочитајте повеќе …

По повод одржувањето на Илинденските Спортски Игри – Чешиново 2014 , Ве известуваме дека пријавувањето за учество на турнирот во Шах и Велосипедизам е во тек . Пријавувањето на екипите во Шах направете го најкасно до 22.07.2014(Вторник) на тел 033 351-770, или лично во просториите на Општината кај Јане . Пријавувањето за Велосипедизам направете го најкасно   Прочитајте повеќе …

Општина Чешиново-Облешево ја информира јавноста дека на ден 11.07.2014(петок) со почеток од 04:30 часот до 07:30 часот ќе се спроведе авионско третирање против комарци в0 2014 година. Границата на третирањето започнува од влив на река Златовица во река Брегалница по течението на река Брегалница до висина на село Теранци, потоа површините помеѓу пат М-5 и   Прочитајте повеќе …

Денес 07.08.2014( вторник) во ресторанот „Амбасадор“ во Облешево се одржа првата форумска сесија во рамките на управувањето со речниот слив на реката Брегалница. Главната цел е подршка на учеството на граѓаните во развојот на заедницата на локално ниво (вклучување на гражаните, создавање на капацитети, унапредување на капацитетите, создавање на локални партнерства и подобрување на животот   Прочитајте повеќе …