Е-билтен

Билтен бр.7/2016

Билтенот бр.7 на Општина Чешиново-Облешево за 2016 година можете да го погледнете на следниот линк. –Облешево доби повеќенаменско спортско игралиште –„Зелена Македонија“ –Одбележана 111-годишнината од смртта на Македонскиот револционер...

Билтен бр.6-2016

Билтенот бр.6 на Општина Чешиново-Облешево за 2016 година можете да го погледнете на следниот линк. -Изградба на мост кај Соколарци -Започна изградбата на патен правец Бурилчево-Аргулица -Оглас за Јавни...

Билтен бр.5-2016

Билтенот бр.5 на Општина Чешиново-Облешево можете да го погледнете на следниот линк. Завршена изградбата на хортикултурно уредување во с. Жиганци и с.Бање Санирани и проширени банкините на локален пат...

Билтен бр.4-2016

Билтенот бр.4 на Општина Чешиново-Облешево можете да го погледнете на следниот линк. Завршена  изградбата на  потпорниот ѕид на Ободниот канал во  с. Спанчево Работилница на Македонско женско лоби во...

Билтен бр.3-2016

Билтенот бр.3-2016 можете да го погледнете на следниот линк. -Награден конкурс за избор на најдобра фотографија на тема „Бел штрк“ -Проект „Превенција од никотиноманија“ во основните училиште во општина...

Билтен бр.2-2016

Билтенот бр.2-2016 на Општина Чешиново-Облешево можете да го погледнете на следниот линк

Билтен бр.1-2016

Билтенот бр.1-2016 на Општина Чешиново-Облешево можете да го погледнете на следниот линк -Хортикултурно уредување во Чешиново -Седница на Советот на општина Чешиново-Облешево -Во тек оглас за јавна набавка  

Билтен бр.40

Билтенот број 40 можете да го погледнете на следниот линк -Усвоен буџетот на Општина Чешиново-Облешево за 2016 година -Хортикултурно уредување во Уларци -Новогодишни пакетчиња за најмладите

Билтен бр.39

Билтенот број 39 можете да го погледнете на следниот линк. -Повик до даночните обврзници -Започна санирање на банкините на патен правец Чешиново-Соколарци -Продолжуваат активностите за поставување на информативни табли во...

Билтен бр.38

Билтенот бр.38 на Општина Чешиново-Облешево за 2015 година можете да го погледнете на следниот линк. Продолжен рокот за легализација О Б Ј А В А БР. 1 За отуѓување на...