Category: Објави

„ЈПКД“ ОБЛЕШЕВО Договори за водовод и смет 0

„ЈПКД“ ОБЛЕШЕВО Договори за водовод и смет

Договор за снабдување со вода Договор за собирање и депонирање на комунален отпад

ЈПКД „Облешево“ Водни услуги 0

ЈПКД „Облешево“ Водни услуги

Одлука цена на вода Одлука отпадни води – Совет Одлука отпадни води – Управен одбор