Category: Вести

0

Хортикултурно уредување во с.Соколарци

Општина Чешиново-Облешево продолжува со реализација на проектот за изградба на Хортикултурно уредување за 11 населени места од општината . Со досегашните градежни активности завршени се хортикултурните уредувања во село Уларци и Чешиново . Моментално започнати се градежните активности за изградба...

0

Повеќенаменското игралиште во Облешево во завршна фаза

Во завршна фаза е изградбата на Повеќенаменското спортско игралиште во Облешево . Оваа недела започнато е со оградување на веќе асфалтираниот теренот со транспарентна жичана ограда висока шест метри. Димензиите на ова игралиште се 42.10/25.10 м. Повеќенаменското спортско игралиште во...

0

Четириесета редовна седница на Советот на општина Чешиново-Облешево

Денес 08.02.2016 година(понеделник)со почеток во11,00 часот во просториите на општинската зграда во с.Облешево започна Четириесета редовна седница на Советот на општина Чешиново-Облешево.Советот ќе работи по следниот Д н е в е н р е д : 1.Полугодишен извештај за работа...

0

Работна посета на директорот на АД„Водостопанство на Р.М“ во Чешиново-Облешево

Денес 03.02.2016(среда) во просториите на општина Чешиново-Облешево , директорот на АД„Водостопанство на Република Македонија“ Ромео Тренов е на работна средба со градоначалниците од овој регион односно на средбата присуствуваат градоначалниците чии општини се снабдуваат со вода за наводнување од Водоснабдителниот...

0

Активности за изградба на канализација во с.Чифлик

Деновиве интензивно се одвиваат работите за изградба на канализациона мрежа во с.Чифлик. Завршени се работите на главниот колектор од предпречистителната станица до населеното место. Во моментот се работи на улица „Маршал Тито“ каде се врши ископ на земја но ниските...

0

Богојавление – Водици во Општина Чешиново-Облешево

По повод големиот христијански празник „Богојавление“-Водици и оваа година традиционално се организира фрлање на светиот крст во повеќе населени места на територијата на Општина Чешиново-Облешево. Чинот на осветување на водите и фрлање на светиот крст според населени места е следниот:...

0

Седница на советот на Општина Чешиново-Облешево

Денес 18.01.2016година со почеток од во11,30 часот во просториите на општинската зграда во с.Облешево започна Триесет и девета редовна седница на Советот на општина Чешиново-Облешево, Советот ќе работи по следниот Д н е в е н р е д ,...

0

Канцеларија на агенцијата за вработување во општина Чешиново-Облешево

Се известуваат сите жители на Општина Чешиново-Облешево дека во просториите на општината се наоѓа дисперзираната канцеларија на Агенцијата за вработување. Канцеларијата ќе работи секој ден од понеделник до петок со работно време 08:00 – 16:00. Жителите ќе можат да добиваат...

0

Санирање на банкините на патниот правец Чешиново-Соколарци

Деновиве градежната механизација на „Дебони“ Кочани започна со санирање и тампонирање на банкините на локалниот пат Чешиново-Соколарци . По завршување на жетвените активности , банкините на овој патен правец беа значително оштетени што предизвикуваше отежнато разминување на возилата. Со овој...

0

Објава за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија

ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО О Б Ј А В А   БР. 1 ( 14.12.2015 година) За отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во општина Чешиново-Облешево ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ   Предмет на електронското...