Category: Вести

0

ЈАВЕН ПОВИК

Јавен повик за прибирање барања за користење средства од Буџетот на општина Чешиново-Облешево за 2020 година за финансирање на проекти...

0

Реконструкција на Јавни Чешми

Во општина Чешиново Облешево започнавме со проектот за Реконструкција на Јавните Чешми со партерно уредување, во населените места Бања, Бурилчево...