Daily Archive: November 26, 2019

0

Реконструкција на Јавни Чешми

Во општина Чешиново Облешево започнавме со проектот за Реконструкција на Јавните Чешми со партерно уредување, во населените места Бања, Бурилчево...