Monthly Archive: November 2019

Јавна расправа за ул.„Христијан Тодоровски – Карпош“ с.Чешиново 0

Јавна расправа за ул.„Христијан Тодоровски – Карпош“ с.Чешиново

ESMP_Project_Cesinovo-Oblesevo SEP Local Roads Connectivity Project ESMP_Проект Чешиново-Облешево Известување за јавна расправа за ESMP Чешиново-Облешево