Monthly Archive: September 2019

0

Награди, зажнејување и забава го одбележаа денот на Општина Чешиново – Облешево

0

Чешиново-Облешево избрана за пилот општина во проектот на ФАО за поддршка на интегрираниот локален развој

0

„Штркови гнезда“

Општина Чешиново – Облешево е прибежиште за голем дел штркови во Македонија. Најголемото штрково гнездо со висина од 3,2 метри...

0

Прв училишен ден за првачињата

Градоначалникот на општина Чешиново-Облешево, Горанчо Крстев денес ги посети основните училишта „Климент Охридски“ Облешево и “Страшо Пинџур“ Соколарци по повод...