Daily Archive: March 6, 2018

0

ЈАВЕН ПОВИК

ЈАВЕН ПОВИК за предлагање на кандидати за дополнување на тројца нови членови на Локален младински совет на општина Чешиново-Облешево Образец СМ – 1 Образец СМ – 2 Образец СМ – 3