Monthly Archive: July 2016

Заврши проектот „Добра земјоделска пракса-богат биодиверзитет“

Во општина Чешиново-Облешево во текот на изминатата недела се реализираа и последните активности од проектот „ Добра земјоделска пракса – богат биодиверзитет “. Проектот го спроведуваше Здружението на жени...

Изградба на потпорен ѕид во с.Соколарци

Во општина Чешиново-Облешево во тек се градежни активности за Изградба на потпорен ѕид покрај локалниот пат (во нас. место Соколарци, кај селскиот дол ) . Оштетувањата на овој ѕид...

Соопштение за извештајот за стратегиска оцена на влијанието на животната средина за ЛУПД за пречистителна станица во с.Кучичино

Врз основа на чл.69 од Законот за животна средина (Сл. Весник на РМ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15,...

Службен гласник бр.7/2016

Службен гласник бр.6/2016

Поставен камен темелник на камбанерија на црквата „Св.Наум“ во с.Чифлик

По повод верскиот празник Св.Наум извршено беше поставување на камен темелник на камбанерија на истоимената црква во населеното место Чифлик. На церемонијата присуствуваше и градоначалникот на Општина Чешиново-Облешево, Костадин...

Отворени 44-тите Илинденски спортски игри

  На ден 02.07.2016 година (сабота) отворени беа 44-тите Илинденски спортски игри – ИСИ Чешиново 2016. Игрите за отворени ги прогласи градоначалникот на Општина Чешиново-Облешево, Костадин Личков. Тој ја...