Monthly Archive: June 2016

Службен гласник бр.5/2016

Реконструкција на регионален пат R2342

Во соработка со ЈП „Македонија пат“ денес започнати се активности за реконструкција на регионален пат Р2342, делница: Тркање-Бање-Соколарци. Со оваа активност ќе бидат опфатени нај оштетените делови од овој...