Monthly Archive: June 2016

0

Реконструкција на регионален пат R2342

Во соработка со ЈП „Македонија пат“ денес започнати се активности за реконструкција на регионален пат Р2342, делница: Тркање-Бање-Соколарци. Со оваа активност ќе бидат опфатени нај оштетените делови од овој пат односно комплетно нов асфалт ќе биде поставен на околу 1400м,...