Monthly Archive: May 2016

0

Изградба на нов мост кај с.Соколарци

Како пропустот кај Соколарци може да има големо влијание врз локалната економија? Мал мост или пропуст, сеедно, долг само неколку метри, претставува главна социјална и економска артерија на локалните жители и претприемачи од општината Чешиново-Облешево. Минатата година силните поплави предизвикаа...