Monthly Archive: May 2016

Изградба на нов мост кај с.Соколарци

Како пропустот кај Соколарци може да има големо влијание врз локалната економија? Мал мост или пропуст, сеедно, долг само неколку метри, претставува главна социјална и економска артерија на локалните...