Monthly Archive: May 2016

0

Набавка на градежни материјали сукцесивно, за период од една година

ПОСТАПКА СО БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА градежни  материјали  сукцесивно, за период од една година Облешево,април 2016 год. Инструкции за понудувачите -Договорен орган Договорен орган е Општина Чешиново-Облешево, со адреса ул.„Маршал Тито„ бб Облешево, телефон за контакт:078,351-770;033,351-770;електронска...

0

Набавка на освежителни безалкохолни и алкохолни пијалоци и прехрамбени продукти, сукцесивно за период од една година

ПОСТАПКА СО БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА  СТОКИ Набавка на освежителни безалкохолни и алкохолни пијалоци и прехрамбени продукти, сукцесивно за период од една година Облешево, април, 2016 год.     Инструкции за понудувачите -Договорен орган Договорен орган...

0

Поставување на сообраќајна сигнализација

Деновиве во општина Чешиново- Облешево се работи на одржување и поставување на нова хоризонтална и вертикална сигнализација на магистралниотпат А3 кој минува низ с.Облешево. Поставени се сообраќајни знаци за регулирање на сообраќајот по главната улица а исто така се прави...

0

Крпење и асфалтирање на ударните дупки на локалните патишта

Во соработка со ЈП „Македонија пат“ започнати се активностите за крпење и асфалтирање на ударните дупки на локалните патишта во Општина Чешиново-Облешево. На овој начин ќе се подобри патната инфраструктура и ќе се обезбеди побезбеден сообраќај. Овие активности ќе бидат...

0

Активности за чистење на речните корита

Општина Чешиново-Облешево во соработка со АД Водостопанство „Брегалница“ поради почетокот на наводнителната сезона започна со активности за чистење на речните корита и каналите. Градоначалникот Костадин Личков заедно со директорот на „Водостопанство“, Николчо Гоцев, беа на терен за да погледнат одблиску...

0

Одбележан 6-ти мај – „Денот на штркот“

Со пригодна програма денес, 06.05.2016 година, Општина Чешиново-Облешево во соработка со двете основни училишта во општината го одбележа 6-ти мај -„Денот на штркот“. Манифестацијата се одржа во „Паркот на штркот“ во Чешиново. На манифестацијата со свои музички настапи се претставија...

0

Одбележан патрониот празник на ООУ „Страшо Пинџур“ – Соколарци

Вчера, 05.05.2016 година, одбележан беше патрониот празник на основното училиште „Страшо Пинџур“ – Соколарци. Со свечена програма, која опфаќаше хорски  и инструментални композиции, драма, вокални композиции и модерен балет. Претходно присутните ги поздрави директорот на училиштето Благојчо Трајков. Пред почетокот на...

0

Одлука за изборни плакати

Одлука за изборни плакати Одлука бр.08-873/1 од 03.05.2016 година Согласно член 78 став 5 од Изборниот законик („Службен весник на Р.Македонија бр.( 37/1996, 80/1999, 4/2002, 43/2003, 19/2004, 81/2005, 60/2006, 73/2006, 7/2008, 139/2008, 114/2009, 51/11, 135/11, 185/11, 142/12, 166/12, 55/13, 82/13,...

0

Програма за одбележување на 6-ти мај -„Ден на штркот“

Општина Чешиново-Облешево во соработка со основните училишта и градинката организира одбележување на „Денот на штркот“ – 6-ти мај. Програмата започнува во 11:00 часот во „Паркот на штркот“ во Чешиново (доколку временскиите прилики се лоши манифестацијата ќе се одржи во салата...