Monthly Archive: May 2016

Набавка на градежни материјали сукцесивно, за период од една година

ПОСТАПКА СО БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА градежни  материјали  сукцесивно, за период од една година Облешево,април 2016 год. Инструкции за понудувачите -Договорен орган Договорен орган е...

Набавка на освежителни безалкохолни и алкохолни пијалоци и прехрамбени продукти, сукцесивно за период од една година

ПОСТАПКА СО БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА  СТОКИ Набавка на освежителни безалкохолни и алкохолни пијалоци и прехрамбени продукти, сукцесивно за период од една година Облешево, април,...

Поставување на сообраќајна сигнализација

Деновиве во општина Чешиново- Облешево се работи на одржување и поставување на нова хоризонтална и вертикална сигнализација на магистралниотпат А3 кој минува низ с.Облешево. Поставени се сообраќајни знаци за...

Службен гласник бр.4/2016

Крпење и асфалтирање на ударните дупки на локалните патишта

Во соработка со ЈП „Македонија пат“ започнати се активностите за крпење и асфалтирање на ударните дупки на локалните патишта во Општина Чешиново-Облешево. На овој начин ќе се подобри патната...

Активности за чистење на речните корита

Општина Чешиново-Облешево во соработка со АД Водостопанство „Брегалница“ поради почетокот на наводнителната сезона започна со активности за чистење на речните корита и каналите. Градоначалникот Костадин Личков заедно со директорот...

Одбележан 6-ти мај – „Денот на штркот“

Со пригодна програма денес, 06.05.2016 година, Општина Чешиново-Облешево во соработка со двете основни училишта во општината го одбележа 6-ти мај -„Денот на штркот“. Манифестацијата се одржа во „Паркот на...

Одбележан патрониот празник на ООУ „Страшо Пинџур“ – Соколарци

Вчера, 05.05.2016 година, одбележан беше патрониот празник на основното училиште „Страшо Пинџур“ – Соколарци. Со свечена програма, која опфаќаше хорски  и инструментални композиции, драма, вокални композиции и модерен балет. Претходно...

Одлука за изборни плакати

Одлука за изборни плакати Одлука бр.08-873/1 од 03.05.2016 година Согласно член 78 став 5 од Изборниот законик („Службен весник на Р.Македонија бр.( 37/1996, 80/1999, 4/2002, 43/2003, 19/2004, 81/2005, 60/2006,...

Програма за одбележување на 6-ти мај -„Ден на штркот“

Општина Чешиново-Облешево во соработка со основните училишта и градинката организира одбележување на „Денот на штркот“ – 6-ти мај. Програмата започнува во 11:00 часот во „Паркот на штркот“ во Чешиново...