Monthly Archive: April 2016

Учениците во посета кај градоначалникот

Учениците од четврто одделение од основното училиште „Климент Охридски“ денес беа во посета на општина Чешиново-Облешево. Поводот за посета на општината беше изучување на органи на општината , по...

Завршен проектот „Превенција од Никотиноманија“

Денес во ОУ„Климент Охридски “ во Облешево се одржаа спортски натпревари помеѓу училиштата ОУ„Климент Охридски “ Облешево и ОУ„Страшо Пинџур“ Соколарци , како последна активност предвидена во програмата за...

Започна изградбата на патниот правец Бурилчево-Аргулица

Благодарение на Владата на РМ и на Агенцијата за државни патишта деновиве започната е изградба на патниот правец Бурилчево-Аргулица. Изградбата на овој пат ќе овозможи поврзување на општина Чешиново-Облешево...

Потпишан договорот за подзаем за реализација на проектот „Водоснабдување во Општина Чешиново-Облешево“

По долги години конечно проблемот со водоснабдувањето во неколку населени места во општина Чешиново-Облешево ќе биде решен. Имено во текот на вчерашниот ден Општина Чешиново-Облешево потпиша Договор со Министерството...

Работилница на тема „Процена на ризикот од штетници“

Во просториите на Општина Чешиново-Облешево се одржа работилница на тема „Процена на ризокот од штетници“. Основната цел на работилницата беше институционално зајакнување на капацитетите на надлежните органи за спроведување на европското...

Билтен бр.6-2016

Билтенот бр.6 на Општина Чешиново-Облешево за 2016 година можете да го погледнете на следниот линк. -Изградба на мост кај Соколарци -Започна изградбата на патен правец Бурилчево-Аргулица -Оглас за Јавни...

Одбележан 1-ви април – денот на шегата

Во организација на општина Чешиново-Облешево заедно со двете основни училишта ОУ„Климент Охридски“и ОУ„Страшо Пинџур“ како и најмлaдите од детската градинка „Ѕвездички “ беше одбележан 1-ви април, Денот на шегата....