Monthly Archive: March 2016

0

Изградба на мост кај с.Соколарци

Во општина Чешиново-Облешево во тек е постапка за изградба на Пропуст ( мост) на регионалниот пат R2342 на влезот кај село Соколарци во близина на Млечната индустрија „Осогово Милк“. Изградбата на овој мост е дел од програмата на ЕУ за...

0

Известување за истекување на рокот за поднесување на барања за легализација на дивоизградени објекти

Заради подобрување на процесот на реализацијата и заради прифаќање на барањата на граѓаните,  беа направени   измени на Законот, со кој на граѓаните им беше овозможено дополнителен период да поднесат барања за легализација на дивоизградените објекти. Согласно измените на Законот за...

0

Билтен бр.5-2016

Билтенот бр.5 на Општина Чешиново-Облешево можете да го погледнете на следниот линк. Завршена изградбата на хортикултурно уредување во с. Жиганци и с.Бање Санирани и проширени банкините на локален пат Облешево-Бање Општина Чешиново-Облешево претставена на манифестацијата „Зелникот на Баба 2016“

0

Чешиново-Облешево претставена на „Зелникот на Баба 2016„

На 20.03.2016(недела) на плоштадот во Пробиштип , петта година по ред се одржа манифестацијата „Зелникот на Баба 2016„. Меѓу големиот број на општините од регионот кои ја негуваат и чуваат традицијата, се претстави и општина Чешиново –Облешево. Штандот на општина Чешиново-Облешево...

0

Санирање и проширување на банкините на локален пат Облешево-Бање

Изминатите денови градежната механизација на „Дебони“ Кочани работеше на санирање и проширување на банкините на локалниот пат Облешево-Бање . Со текот на годините на овој патен правец беа создадени насипи од земја покрај патот кои заземаа голем дел од широчината...

0

Средба со крводарителите од општина Чешиново-Облешево

По повод 17-ти март , Денот на крводарителството во Република Македонија , Општинската организација на Црвен крст –Кочани остварија средба со градоначалникот Костадин Личков и крводарителите од општина Чешиново-Облешево. Целта на оваа средба беше заеднички да се изрази благодарност и...

0

Форум за невработени лица

На ден 16.03.2016 год. (среда) во просториите на Општина Чешиново-Облешево ќе се одржи форум со невработени лица на кој ќе бидат презентирани активните мерки и програми за вработување. Презентацијата ќе ја води директорот на Агенцијата за вработување на Р.Македонија-подрачна едница...

0

Работна средба за превентивни мерки за заштита од поплави

Денес, 11.03.2016 се одржа работна средба за превентивни мерки за заштита од полави. По иницијатива на градоначалникот Костадин Личков на средбата присуствуваа претставници од Центарот за управување со кризи – дирекција Кочани,Водостопанство Брегалница и Дирекцијата за заштита и спасување-Кочани. Тие...