Monthly Archive: March 2016

Изградба на мост кај с.Соколарци

Во општина Чешиново-Облешево во тек е постапка за изградба на Пропуст ( мост) на регионалниот пат R2342 на влезот кај село Соколарци во близина на Млечната индустрија „Осогово Милк“....

Службен гласник бр.3/2016

Известување за истекување на рокот за поднесување на барања за легализација на дивоизградени објекти

Заради подобрување на процесот на реализацијата и заради прифаќање на барањата на граѓаните,  беа направени   измени на Законот, со кој на граѓаните им беше овозможено дополнителен период да поднесат...

Билтен бр.5-2016

Билтенот бр.5 на Општина Чешиново-Облешево можете да го погледнете на следниот линк. Завршена изградбата на хортикултурно уредување во с. Жиганци и с.Бање Санирани и проширени банкините на локален пат...

Чешиново-Облешево претставена на „Зелникот на Баба 2016„

На 20.03.2016(недела) на плоштадот во Пробиштип , петта година по ред се одржа манифестацијата „Зелникот на Баба 2016„. Меѓу големиот број на општините од регионот кои ја негуваат и чуваат...

Санирање и проширување на банкините на локален пат Облешево-Бање

Изминатите денови градежната механизација на „Дебони“ Кочани работеше на санирање и проширување на банкините на локалниот пат Облешево-Бање . Со текот на годините на овој патен правец беа создадени...

Средба со крводарителите од општина Чешиново-Облешево

По повод 17-ти март , Денот на крводарителството во Република Македонија , Општинската организација на Црвен крст –Кочани остварија средба со градоначалникот Костадин Личков и крводарителите од општина Чешиново-Облешево....

Форум за невработени лица

На ден 16.03.2016 год. (среда) во просториите на Општина Чешиново-Облешево ќе се одржи форум со невработени лица на кој ќе бидат презентирани активните мерки и програми за вработување. Презентацијата...

Дополнување на план за јавни набавки за 2016 година

Дополнувањето на годишниот план за јавни набавки за 2016 година можете да го погледнете на следниот линк.

Работна средба за превентивни мерки за заштита од поплави

Денес, 11.03.2016 се одржа работна средба за превентивни мерки за заштита од полави. По иницијатива на градоначалникот Костадин Личков на средбата присуствуваа претставници од Центарот за управување со кризи...