Monthly Archive: December 2015

Продолжени роковите за легализација на дивоградбите

Се известуваат сите жители на Општина Чешиново-Облешево дека со измени на законот продолжени се роковите за легализација на дивоградбите. Сите оние кои немаат поднесено барање сега тоа можат да го...

О Б Ј А В А БР. 1 ( 14.12.2015 година) За отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија

ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО О Б Ј А В А   БР. 1 ( 14.12.2015 година) За отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во...

Билтен бр.37

Билтенот број 37 на Општина Чешиново-Облешево можете да го погледнете на следниот линк БИЛТЕН Бр.37

„Информативен центар за превенција“ во општина Чешиново-Облешево

Во просториите на општина Чешиново –Облешево секој работен вторник со почеток од 09:00 до 15:00 часот ќе работи службено лице на МВР Кочани . Овој вид на Информативен центар...

Е-кат шалтерот на Катастарот за недвижности нема да работи денес, 07.12.2015

Се известуваат сите жители на Општина Чешиново-Облешево кои имаат потреба од катастарски услуги (имотен лист, спроведување на решенија за легализација, воведување на објект во имотен лист итн.) дека денес,...

„Засади успех“ – Ден на дрвото во Општина Чешиново-Облешево

Традиционално и оваа година во Општина Чешиново-Облешево беше спроведена акцијата ден на дрвото која оваа година е под мотото „Засади успех“. Мотото е со цел да се потсетиме на...

LED светилки во с.Спанчево

Денес 02.12.2015г. во општина Чешиново-Облешево беше потпишан договор за Замена на постоечките конвенционални светилки со нови современи ЛЕД светилки во с.Спанчево . Фирма изведувач на работите е КМГ „Еол...

„Ден на дрвото“ и оваа година во Општина Чешиново-Облешево

Акцијата ден на дрвото и оваа година ќе се спроведе на територијата на Општина Чешиново-Облешево. Под мотото „Засади успех“ таа ќе се одржи утре, 02.12.2015 година (среда) кој воедно...

Службени гласници 2013-2015

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИЦИ ОД 2015 ГОДИНА Гласник 1,15 Гласник 2,15 Гласник 3,15 Гласник 4,15 Гласник 5,15 Гласник 6,15 Гласник 7,15 Гласник 8,15 Гласник 9,15 Гласник 10,15 Гласник 11,15 Гласник 12.15...