Monthly Archive: December 2015

0

Продолжени роковите за легализација на дивоградбите

Се известуваат сите жители на Општина Чешиново-Облешево дека со измени на законот продолжени се роковите за легализација на дивоградбите. Сите оние кои немаат поднесено барање сега тоа можат да го направат најдоцна до 31 март 2016 година а истите елаборатите треба да...

0

О Б Ј А В А БР. 1 ( 14.12.2015 година) За отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија

ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО О Б Ј А В А   БР. 1 ( 14.12.2015 година) За отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во општина Чешиново-Облешево ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ   Предмет на електронското...

0

Билтен бр.37

Билтенот број 37 на Општина Чешиново-Облешево можете да го погледнете на следниот линк БИЛТЕН Бр.37

0

„Информативен центар за превенција“ во општина Чешиново-Облешево

Во просториите на општина Чешиново –Облешево секој работен вторник со почеток од 09:00 до 15:00 часот ќе работи службено лице на МВР Кочани . Овој вид на Информативен центар на МВР Кочани ќе функционира како советодавно тело за превенција ....

0

Е-кат шалтерот на Катастарот за недвижности нема да работи денес, 07.12.2015

Се известуваат сите жители на Општина Чешиново-Облешево кои имаат потреба од катастарски услуги (имотен лист, спроведување на решенија за легализација, воведување на објект во имотен лист итн.) дека денес, 07.12.2015 година е-кат шалтерот на Агенцијата за катастар на недвижности во...

0

„Засади успех“ – Ден на дрвото во Општина Чешиново-Облешево

Традиционално и оваа година во Општина Чешиново-Облешево беше спроведена акцијата ден на дрвото која оваа година е под мотото „Засади успех“. Мотото е со цел да се потсетиме на сите претходни успешни акции. Се засадуваа дрвца на неколку локации. Општинската...

0

LED светилки во с.Спанчево

Денес 02.12.2015г. во општина Чешиново-Облешево беше потпишан договор за Замена на постоечките конвенционални светилки со нови современи ЛЕД светилки во с.Спанчево . Фирма изведувач на работите е КМГ „Еол Квазар“ДООЕЛ Скопје . Овој проект беше одобрен и поддржан преку „Програмата...

0

„Ден на дрвото“ и оваа година во Општина Чешиново-Облешево

Акцијата ден на дрвото и оваа година ќе се спроведе на територијата на Општина Чешиново-Облешево. Под мотото „Засади успех“ таа ќе се одржи утре, 02.12.2015 година (среда) кој воедно е и неработен ден. Пошумување ќе се врши на неколку локации...

0

Службени гласници 2013-2015

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИЦИ ОД 2015 ГОДИНА Гласник 1,15 Гласник 2,15 Гласник 3,15 Гласник 4,15 Гласник 5,15 Гласник 6,15 Гласник 7,15 Гласник 8,15 Гласник 9,15 Гласник 10,15 Гласник 11,15 Гласник 12.15 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИЦИ ОД 2014 ГОДИНА Гласник 1,14 Гласник 2,14 Гласник 3,14...