Градоначалник

gradonacalnik

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ:

Костадин Личков е роден на 26 Јули 1978 година во Кочани.

ОБРАЗОВАНИЕ:

-Основното образование го завршува во ОУ „Климент Охридски“ во Облешево

-Средното образование го завршува СОУ „Гошо Викентиев“ во Кочани

-Високо образование: Технички универзитет – Софија, Стопански факултет, насока индустриски дизајн

РАБОТНО ИСКУСТВО:

-Македонска телевизија – Сценограф (2009-2012)

Пасија му се односот со луѓето и јавноста како и добрите книги. Од странските јазици има познавање од англискиот и рускиот јазик.

Од Август 2012 година е претседател на општинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ на општина Чешиново-Облешево.