Активности за изградба на канализација во с.Чифлик

Posted By on January 28, 2016

Деновиве интензивно се одвиваат работите за изградба на канализациона мрежа во с.Чифлик. Завршени се работите на главниот колектор од предпречистителната станица до населеното место. Во моментот се работи на улица „Маршал Тито“ каде се врши ископ на земја но ниските подземни води ја отежнуваат работата. Поради одрон на земја се поставуваат и метлани оплати. Со подобрување на временските услови ќе се продолжи со работа и на другите предвидени краци од канализацијата.

DSC00460DSC00457 DSC00458 DSC00460 DSC00461 DSC00462

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *